Gizlilik Politikası

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;
a. Türkiye uygulamasında Pins Mobil Ticaret A.Ş,’nin ve uluslararası anlamda hakim şirketi PINS JAPAN’in sadakat programı olan “PINS”’in ne tür kişisel veriler topladığını,
b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
c. “PINS”’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
ç. “PINS”’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
d. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

PINS MOBİL TİCARET A.Ş.’nin sadakat programı “PINS”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş ve rezervasyon bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş/rezervasyon noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri), sürücü davranışları ve seyahat verileri sizlerden talep etmektedir. Facebook bilgileriniz ile üye girişi yaptığınızda Facebook tarafından alınan izin doğrultusunda ad-soyad, e-posta bilgileriniz, profil fotoğrafınız ve PINS kullanıcısı arkadaş listeniz de PINS tarafından alınmaktadır. Toplanan veriler birlikte bundan sonra "Bilgiler" olarak anılacaktır. Uygulama üzerinden ödeme yapabilmek amacıyla kredi kartı bilgilerinizi eklemeniz halinde bu bilgiler PINS tarafından tutulmayacak olup PINS’in anlaşacağı lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcıları veya mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından saklanmaktadır.

Gerek uygulamanın kendi kanalları, gerek programlara üye iş ortakları ve şirketlerin her türlü kanalı aracılığıyla toplanan Bilgiler PINS'e aktarılır. PINS, Programların sahibi olarak bu verileri kendi işleyebileceği gibi, işleyerek veya işlemeksizin, PINS’in uluslararası bağlamda hakim şirketi konumundaki PINS JAPAN’e, üye iş ortakları ve şirketlere de aktarabilir. Bilgileriniz, PINS ve/veya Programlara üye şirketler/markalar tarafından analiz edilerek PINS, üye markalar ve/veya Program kapsamında işbirliği yapılacak firmaların size özel reklam, kampanya ve diğer faydalarının sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, alışveriş verileriniz dahil bilgilerinizin analiz edilmesi, raporlanması, istatistiki analizler yapılması gibi amaçlar için işlenebilir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu izin beyanında bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Bilgiler, PINS, PINS’in uluslararası bağlamda hakim şirketi konumundaki PINS JAPAN ve bu taraflarca benzer amaçlarla oluşturulmuş tüm diğer programlar tarafından üyeliğiniz ve programın devam ettiği sürece ve sonrasında da, her halde aksi tarafınızca açıkça belirtilmediği sürece ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda saklanmaya ve işlenmeye devam edecektir.

Bu kişisel veriler “PINS” üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, uygulama çerçevesinde onaylamak suretiyle vereceğiniz açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

İletişim İzni

1. “PINS Kullanım Sözleşmesi”ni ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; PINS MOBİL TİCARET A.Ş., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve yurtdışında bulunan hakim şirketi PINS JAPAN ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca bu kişisel verilerinizin, gerekli ölçüde, alışveriş ve rezervasyon yapacağınız program ortakları olan üye işyerleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Güncel üye işyeri listesine, global üyeler için PINS JAPAN, Türkiye’deki üye işyerleri için PINS Türkiye uygulamaları üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun yanında, bu Bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. ÜYELER, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin tamamını okuduklarını, tüm sonuçlarıyla beraber anladığını, kişisel verilerinin Pins Mobil Ticaret A.Ş. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini hiçbir şart koşmaksızın açıkça kabul ve beyan eder. Pins Mobil Ticaret A.Ş., söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

ÜYE sıfatıyla PINS Kullanım Koşullarını ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.

www.allaboutcookies.org/” ve “http://www.youronlinechoices.eu” linkini adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini veya mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

PINS üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve PINS’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Diğer Web Siteleri ve Uygulamalar İle Bağlantı

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası yalnızca PINS Uygulaması için geçerlidir. PINS Uygulaması diğer Web Sitelere ve Uygulamalara bağlantı içerebileceğinden kişisel verilerinizi paylaşırken bu Web Sitelerin ve Uygulamaların Gizlilik Politikalarını da dikkate almanızı tavsiye ederiz. Diğer Web Siteler ve Uygulamalarla paylaşılan verilerden PINS sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması PINS için önemli bir konudur. PINS, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. PINS kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla “PINS”’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

PINS, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. PINS’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, PINS bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

PINS, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin “www.pins.me” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu İzin Beyanı'nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını destek@pins.com.tr.

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Doğrudan veya dolaylı olarak işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nden doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.