Şartlar & Koşullar

PINS Programı Şartlar ve Koşullar

1. Tanımlar
1.1. PINS TY – PİNS MOBİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Sicil No 39634-5, Mersis No 0730039673900018, Merkez Mah. Sağdıç Sok., Sümbül Apt., No:30/2, 34381, Şişli, İstanbul)
1.2. Program – PINS sadakat programı, PINS TY tarafından üretilmiştir ve bakımı da PINS TY tarafından yapılmaktadır.
1.3. PINS – Programın bir parçası olarak sunulan ürünler/hizmetler ile takaslanabilen veya Ortaklardan ürün/hizmet alarak toplanabilen birimler.
1.4. Şartlar veya Sözleşme – Üyeleri ve Ortakları bağlayıcı özelliği bulunan kurallar ve prosedürler. Şartlarda belirtilmeyen tanımlar uygulanabilir kanun ve mevzuatlar ile uyumlu olacak şekilde yorumlanmalıdır.
1.5. PINS Türkiye Mobil Uygulaması (PINS App) – PINS TY tarafından geliştirilmiş Mobil Uygulama. Üyelerine çevrimiçi profillerini yaratma ve hesap bilgilerini kullanma olanağı sağlayan program mobil cihazlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
1.6. PINS Üyesi veya Üye - Program’a kayıt olmuş veya yasal temsilcisiyle temsil edilen ve Şartları kabul eden ve Program’da yer alması PINS TY tarafından onaylanmış bir kişiyi belirtir. 1.7. PINS Hesabı veya Hesap - üyenin gönüllü bir şekilde sağladığı kişisel veriler baz alınarak toplanan ve/veya harcanan PIN’lerin kayıt altına alınması adına PINS üyesi için oluşturulan hesap anlamına gelir. PINS hesabı PINS Mobil App’de kullanılır.
1.8. PINS Üyelik Numarası – Hesaba bağlı olan ve Üye tanımlama için kullanılan emsalsiz numaradır.
1.9. Ortak, PINS toplamak/harcamak ve/veya PINS TY ile indirim teklifleri sunmak için kontrata dahil olan PINS TY ortağını veya PINS TY adına bu tür anlaşmalara girmeye yetkili diğer girişimi temsil eder.
1.10. Kart – Mobil Uygulamada 10 (on) haneli rakam, barkod ve QR kodu formunda erişilebilir olan Üyelik numarası ile Program üyelik kartı;
1.11. Başvuru Formu – PINS Mobil Uygulamasında doldurulan çevrimiçi başvuru formu programa kayıt olabilmek için gereklidir ve üyelerin Programın şartlarını kabul ettiğini gösterir.
2. Üyelik Uygunluk Kriterleri
2.1. Ad, Soyad – uygulamada belirtilen ad ve soyad kimlik dökümanlarındakilerle (pasaport, ehliyet, kimlik) eşleşmelidir.
2.2. Yaş – 2 yaşına basmış olan herkes PINS üyesi olabilir. Ülkelerinin yasaları gereği kanunen sorumlu tutulabilecek yaşta olmayan kişiler Program’da ebeveynleri, yasal koruyucuları, vasileri veya kişiyi yasal olarak temsil edebilecek kişiler tarafından temsil edilirler.
2.3. Adres – Üyenin asıl adresiyle eşleşen ve Başvuru Formunda Üye tarafından belirtilen adres. 2.4. E-posta adresi – Üye tarafından belirtilen e-posta adresi
3. Üyeliğin başlaması
3.1. Sadece Başvuru Formunu doldurmuş olan bireyler Üye olabilirler.
3.2. Üyeler, başvuru yaparak ve Program’dan yararlanarak, bu şartları ve bu şartlar üzerinde gelecekte yapılabilecek tüm değişiklikleri kabul ederler. Şartların yürürlükteki sürümü, PINS Mobil uygulamasında Ayarlar bölümünün altında yer almaktadır.
3.3. Yalnızca bir kez Program Başvurusu gönderilebilir ve üyelik onayı alınabilir.
3.4. PINS TY sebebini belirtmeden herhangi bir Program başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.
3.5. PINS Hesabı sadece Üye veya Üyenin yasal temsilcisi tarafından kullanılabilir ve üyelik devredilemez.
4. PINS hesabı
4.1. Üyeye PINS hesabının atandığının ve üyenin PINS toplayabilme hakkının bulunduğunun kanıtı olarak Üyeye, üye Hesabı verilmelidir. İşbu şartlarda aksi belirtilmedikçe her üyenin sadece bir PINS Hesabı olabilir.
4.2. PINS Mobil Uygulamasında ilk kayıt ile katılım aranıyorsa, Mobil Uygulama aracılığıyla tam kayıt yapıldıktan sonra hesap yaratılır.
4.3. Eğer üye birden fazla PINS Hesabına sahipse, PINS TY içerisinde PINS birikmemiş tüm hesapları önceden bildirmeden kapatma yetkisini saklı tutar.
4.4. Eğer üyenin, içerisinde PINS birikmiş birden fazla Hesabı mevcutsa, bu PIN’ler üye tarafından belirtilen hesaba aktarılır ve bu hesap Üyenin kalıcı Hesabı olur.
4.5. Hesap, üye tarafından belirtilmiş emsalsiz e-posta adresine eklidir. Her e-posta, Program Mobil Uygulamasında sadece bir hesapta kullanılabilir.
4.6. Toplanan PIN’ler, üyenin profil bilgisini kullanarak (PINS kaydı esnasında kullanılan e-posta ve parola adresini girerek) Mobil Uygulama’da görüntülenebilir. Eğer müşteri hesap özetinde herhangi bir yanlışlık farkederse, durumu aksi kararlaştırılmadıkça alım işleminden itibaren bir ay içerisinde PINS Üye hizmetlerine bildirmelidir. Bu süre zarfı aşılırsa Üyenin mevcut Hesap özetini onayladığı varsayılır ve düzeltme işlemi gerçekleştirilmez.
5. PINS Dijital kart
5.1. Mobil Uygulama aracılığıyla Program’a başvururken üye e-posta yoluyla doğrulanır ve Mobil uygulamada bir Dijital Kart yaratılır.
6. PINS Toplama
6.1. PINS Ortaklardan hizmet veya ürün satın alarak ve/veya PINS Mobil Uygulamasında yer alan etkinlik ve kampanyalara katılarak toplanabilir.
6.2. Uygun hizmet veya ürünler kullanırken veya satın alırken PINS toplamak için üyenin PINS Dijital kartını sunması gerekir. Teknik veya diğer arızalardan ötürü PINS’ler üyenin hesabına aktarılmamışsa, Üye eksik olan PINS’leri PINS Üye hizmetleriyle irtibata geçerek isteyebilir. Dijital kart gösterilmemişse bu ayrıcalık tanınmaz.
6.3. Ortak, Ortakların sunduğu ayrıcalık ve tekliflerden sorumlu olmalıdır. Her teklif veya imkan, özel Ortağın sunduğu şartlar ve koşullara tabi tutulur.
6.4. Üye, her Üye İşyeri'nin yapılan alışverişler ve/veya işlemler sonrasında sağladığı PINS oranlarının farklı olduğunu kabul eder. Üye, bu bilgilerin PINS bilgi materyalleri aracılığıyla ulaşılabilir olduğunun, bu bilgilerin zaman zaman değişebileceğinin ve güncel oranları Uygulama üzerinden takip etmenin kendi sorumluluğunda olduğunun farkındadır. Üye, bu bilgileri kendi sorumluluğunda olmak üzere sosyal medya hesapları vasıtasıyla paylaşabilecektir.
6.5. Hesapta yer alan PINS sayısı Ortak hizmetinin kullanıldığı veya alım işleminin gerçekleştiği zamandaki şartlara bağlıdır. Program’a başvurudan itibaren, PINS Hesabının kaydı yapılana kadar devam eden ve PINS sunan tüm Ortak hizmetler için üyenin PINS’leri bu şartlara uygun olarak kayıt edilir.
6.6. Destekleyici dökümanların (fatura, alındı vs.) belirttiği şu hizmetler / ürünler için PINS kazanımı olmaz:
6.6.1. Ürün veya hizmet kullanılmamışsa;
6.6.2. Değerleri nakit ile geri ödenmiş veya tazmin edilmişse;
6.6.3. Geçerlilik süreleri sona ermiş ise;
6.6.4. Usulsüz olarak edinildikleri belirlenmişse.
6.7. Üye, Uygulama'da yer alan kampanyalarının aksi belirtilmediği müddetçe birleştirilemeyeceğini kabul eder. Üye İşyerleri tarafından ürün bazında farklı PINS oranları ve kampanyaları sunulabilir, PINS TY, Üye İşyerleri ve PINS oranlarında dilediği zaman değişiklik yapabilir.
6.8. Herhangi bir Üye’ye PINS uygulamasında herhangi bir imkanın sağlanmış olması diğer Üyeler’e de aynı imkanın sağlanacağı anlamına gelmez. Ayrıca, bir Üye’nin herhangi bir özellik, kampanya ve imkandan yararlanmış olması, aynı veya farklı Üye İşyerinde aynı veya benzeri imkanlardan istifade edebileceği anlamına gelmemektedir.
6.9. Aksi kararlaştırılmadıkça, üye farklı bir sadakat programının hizmetlerini ve ayrıcalıklarını kullanırken PINS kazanamaz.
6.10. Ortak toplanan PINS’leri hesaplamalı ve PINS TY da bunların Üye’nin hesabına transferini gerçekleştirmelidir. PINS, koşullarda veya PINS bilgilendirici materyallerde belirtildiği gibi farklı şekillerde harcanabilir. Diğer programlar aracılığıyla alınan puanların PINS ile takas edilebilmesi veya PINS programının ayrıcalıklarını veya hizmetlerini almak için kullanılabilmesi yalnızca üzerinde anlaşmaya varılması durumunda mümkündür.
6.11. Diğer yöntemlerle PINS toplama hakkında yapılan ve Şartlarda yer almayan tüm duyurular PINS bilgi materyallerinde ayrıca yayınlanmış olmalıdır.
7. PINS’lerin Kullanımı
7.1. Toplanan PINS’lerin, Mobil Uygulama’da Ödüller sekmesinde yer alan ürün ve/veya hizmetler karşılığında veya herhangi bir ortağın sunduğu özel hizmet karşılığında Dijital PINS kartını taratarak harcanmasını sağlayan program.
7.2. PINS Ödüller bölümü – PINS sadakat programının parçası olarak PINS TY tarafından oluşturulmuştur ve bakımı PINS TY tarafından yapılmaktadır. PINS Ödüllerinin kullanımı, uygulanabilir kanunlarla yasal yönden bağlayıcı olan anlaşmalara girebilecek Program üyelerine özeldir.
7.3. PINS Ödüller sekmesine erişerek, alışveriş yaparak ve özellikle “ONAYLIYORUM” butonuna ve/veya benzer butonlara basarak, Üye PINS ödüllerine uygulanabilir olan kuralları kabul ettiğini belirtmiş olur.
7.4. Ödüller, PINS alışverişi yaparak Üye tarafından alınan hizmet veya ürünlerden meydana gelmektedir ve bu ödüller PINS Ödülleri aracılığıyla üyelere doğrudan bu tür ödülleri sunan bağımsız satıcılar tarafından değiştirilir ve dağıtılır.
7.5. Ürünlerin/hizmetlerin stoğu Ortağın deposuna ve olası diğer koşullarına bağlıdır. Aksi belirtilmedikçe ürünler / hizmetler diğer teklifler veya promosyonlarla birleştirilemez.
7.6. Üye, PINS Ödüller aracılığıyla aldığı her ödül ile ilgili satıcıyla bir anlaşmaya girmiş olur. PINS Ödülleri, üyeye sadece satıcıdan ödülleri doğrudan alması için erişim ve teknik platform sunar. Üye, PINS Ödülleri aracılığıyla alınmış ödüllerde ilgili satıcıların koşul ve şartlarının geçerli olacağını kabul eder.
7.7. Üye, PINS Ödüller aracılığıyla ödül alırken PINS ile veya PINS üzerine para ekleyerek ödemesini yapabilir. Her alışveriş işlemi için en az yüz PINS kullanımı zorunludur.
7.8. Bir ödülün alınması için gerekli olan PINS miktarı PINS Ödülleri tarafından belirlenir. PINS Ödülleri, herhangi bir ödülü almak için gerekli olan PINS miktarını herhangi bir zaman sadece kendi takdirine dayanarak değiştirme hakkını saklı tutar. PINS’lerin dönüştürülme oranı ödülden ödüle değişiklik gösterebilir.
7.9. PINS’lerin nakte dönüştürülmesi ve bu tür nakit miktarların Üye’ye ödenmesi ve benzeri işlemler, ödülün veya hizmetin iade edilmesi ya da Program üyeliğinin iptal edilmesi gibi durumlarda dahi mümkün değildir.
7.10. Ürün / hizmet alındıktan sonra, destekleyici dökümanlar (alım teyidi) Üye tarafından belirtilen e-posta adresine gönderilir.
7.11. Eğer üye toplanan PINS’lerin karşılığında alınan ürünü iade etmek isterse ve destekleyici dökümanları sunarsa, sadece destekleyici dökümanlarda belirtilen değer kadar geri ödeme alır. Toplanan PINS’ler silinmez ve Üye’nin Hesabına geri yüklenir.
7.12. PINS’ler aracılığıyla Üye tarafından alınan ancak hesabına doğru bir şekilde aktarılmayan ödüllerin, herhangi bir tazmin olmadan PINS Ödülleri tarafından iadesi istenebilir.
8. Vergiler, sürşarjlar ve hizmet ücretlendirmeleri
8.1. Üye, PINS’lerin kullanımıyla Ortağın ürünlerine / hizmetlerine uygulanan vergiler (örn. gümrük vergisi) ve ek ücretler (örn. sigorta, teslimat ücretleri) gibi tüm ilave masrafların karşılanmasından sorumludur.
9. Telematik
9.1. Telematik, PINS Mobil Uygulaması’nın sürücü puanlama ve değerlendirmesi için sürücünün davranışlarını ve seyahat verilerini kayıt eden bir özelliğidir. Uygulama, devre dışı bırakılmadığı sürece sürücü aracını kullanırken otomatik olarak telematik verileri algılar ve toplar.
9.2. Puanlama, sürücünün hızı, tercih ettiği rota, zamanlama ve sarsıntısız sürüş gibi sürücü davranışı veri öğelerini içerir. Tüm yolculuk boyunca gösterilen performans 1-100 arası puanlanır. Sürücünün geri bildirimine uygulamadan direkt olarak erişilir.
9.3. Kazanımlar, skor, etkileşim ve uygulamanın günlük kullanımını baz alarak Üye’ye Ortak tarafından PINS veya diğer ödüller verilebilir.
9.4. Üye, uygulamayı kullanarak, sürüş esnasında seyahat ve sürüş verilerini sunuculara aktarmak için hücresel verinin kullanılabileceğini kabul eder. Bu özelllik devre dışı bırakılmadığı sürece uygulama, telefon sadece Wi-Fi ağına bağlanıldığında veri transferini başlatır.
9.5. Üye, uygulamayı kullanarak Zensur.io’nun çalışır ve arkaplanda çalışır durumdayken konum verisi de dahil olmak üzere Üye’nin kişisel verilerini toplamasına ve işlemesine uygulanabilir yerel kanunlar ve mevzuatlar ile uyumlu olacak şekilde ve toplanan verileri ve analizi baz alarak Üye’ye doğrudan veya dolaylı pazarlama teklifleri sunulmasına yetki verdiğini onaylar.
10. PINS geçerlilik süresi
10.1. Aksi kararlaştırılmadıkça PINS’ler, ilk toplama gününden başlayarak (ürünün / hizmetin alındığı ilk gün) 3 yıl boyunca geçerlidir.
11. Fikri Mülkiyet Hakları
11.1. Uygulama'da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı PINS TY’ya aittir. PINS TY ve lisans verdiği 3. kişiler, münhasıran tüm fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkına sahiptir. Hizmetler, markalar ve içerikler üzerinde yer alan tescilli marka ya da diğer telif haklarıyla ilgili ibareler kaldırılamaz, değiştirilemez ve engellenemez.
11.2. Üye, Uygulama'da paylaştığı her türlü içeriğe ilişkin olarak, bu içerikleri kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için PINS TY’ya dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir.
11.3. Uygulama'nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama'dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Uygulama'nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama'ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer üyelerin Uygulama'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama'ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama'da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama'nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, PINS TY ve diğer üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama'nın ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) PINS'i haksız yere elde etmek için çeşitli algoritmalar, servisler geliştirilmesi ve bunların çalıştırılması, (vi) Uygulama'nın dağıtıldığı noktalara yazılan yorumlara referans kodu, porno içerik, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Uygulama sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
12. Sorumluluğun Sınırlandırılması
12.1. PINS TY, yetkilileri, müdürleri, çalışanları ya da marka ortakları, ajansları, tedarikçileri; Uygulama'ya girilmesi, Uygulama'nın ya da Uygulama'daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması sebebiyle, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler ve sair içerikler "olduğu gibi" sunulmakta olup, bu kapsamda PINS TY’nun bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. PINS TY’nun ayrıca, Uygulama kapsamında satın alınan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir taahhüdü veya bunlardan doğacak taleplere ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. PINS TY, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. PINS TY ağır kusur halleri dışında kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama'nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
12.2. Üye, Uygulama üzerinden PINS TY’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen Uygulamalar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PINS TY’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
12.3. Üye, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda PINS TY’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama'nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
12.4. Üye, PINS TY’nun Uygulama'ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama'dan yahut Uygulama'ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve PINS TY’nun Uygulama'ya ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.
12.5. Çeşitli hizmetlerin şartları ve seçmiş olduğunuz ürünler doğrultusunda, kişisel verilerinizi size gerekli hizmetin uygun biçimde sağlayacak şirketlere veya bizim adımıza çalışan veri işleme şirketlerine, bunlarla sınırlı olmaksızın seyahat acenteleri, devletler ve emniyet birimleri, kredi kartı firmaları dahil olmak üzere ifşa etmemiz veya iletmemiz gerekebilir; bu durum verilerinizin yurtdışına iletilmesini de, bu iletimin en katı veri uygunluk ilke ve kuralları doğrultusunda gerçekleştirilmesinin tarafımızca sağlanması üzerine, içerebilir.
13. Fesih
13.1. PINS TY, herhangi bir zamanda tek taraflı bildirimle işbu Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilecektir. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde herhangi bir Tarafça feshedilmesi halinde Üye’nin kazanmış olduğu PINS'ler kendiliğinden geçersiz hale gelecek, Üye bu durumda PINS TY’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Sözleşme'nin sona erdiği hallerde Üyeler’in cihazlarındaki PINS Mobil Uygulaması'nı kaldırmaları veya uygulamadan çıkış yapmaları gerekebilir; aksi halde PINS'in olağan uygulamasında bulunan gelen iletileri almaya devam edebilirler. Bu durum Sözleşme'nin devam ettiği ve Üye’nin Sözleşme'de belirli hak ve imkanlara sahip olmaya veya kullanmaya devam edebileceği anlamına gelmeyecektir.
14. Şartlar ve koşulların ihlali, üyeliğin sonlandırılması, program güncellemeleri
14.1. Üye, PINS TY’ya yazılı olarak bildiride bulunarak Program üyeliğini sonlandırma hakkına her zaman sahiptir. Bu durumda, toplanan PINS’ler geri ödenmez, tazmin veya transfer edilemez.
14.2. Önceden uyarı alınmasını takiben aşağıdakiler düzeltilmemişse, PINS TY Üye’nin üyeliğini sonlandırabilir:
14.2.1. Hatalı kişisel veriler veya;
14.2.2. Üye’nin davranışları veya ihmalleri nedeniyle PINS TY ve / veya PINS TY Ortaklarına ve/veya çalışanlarına veya Program’ın diğer Üyelerine zarar gelmesi durumunda.
14.3. Yukarıda belirtilen durumlarda PINS TY üyenin hesabını dondurma hakkını saklı tutar.
14.4. PINS TY Üye’nin programa katılımını sonlandırırsa, bu üyelik tekrardan devam ettirilemez.
14.5. Program üyeliğinin sonlandırılmasına kadar bu koşullar da Üye’nin üyelik koşulları gibi geçerli kalır.
14.6. Eğer bir ortak PINS TY ile olan işbirliğini sonlandırırsa, bu Ortak ile toplanan PINS’ler geçerlilikleri dolana kadar Üye’nin hesabında kalır.
14.7. PINS TY, her zaman Program’ı iptal etme veya yenisiyle değiştirme hakkını saklı tutar. 15. Veri koruması
15.1. PINS TY (Veri Yöneticisi) Kişisel Veri Koruma Kanunu ve Türkiye’de geçerli olan diğer uygulanabilir kanunlar ile uyumlu olacak şekilde kişisel veri işleme gerçekleştirir.
15.2. PINS TY haklarını saklı tutar ve Üye, üye tarafından sağlanan kişisel verilerin ve sistemde kayıtlı bulunan alım işlemleri verilerinin, aşağıdaki amaçlar için kullanılabileceğini kabul eder:
15.2.1. Üyenin tanımlanması;
15.2.2. Program istatistiklerinin oluşturulması;
15.2.3. Üye’ye Program faaliyetleri, teklifleri ve yenilikler hakkında Üye’nin onayı doğrultusunda bilgi verilmesi;
15.2.4. Üye’ye PINS hesap özeti hakkında bilgi verilmesi.
15.2.5. Program’a kayıt olarak Üye tarafından yetkilendirilen dereceye kadar üçüncü taraf teklifleri hakkında Üyey’e bilgi verilmesi.
15.3. Program’a yeni üyeler kazandıran Üye, Kişisel Veri Koruma Kanunu ve Türkiye’de geçerli olan diğer uygulanabilir kanunlar ile uyumlu olacak şekilde kişisel veri işleme sağlamalıdır. Eğer özel olarak aksi kararlaştırılmadıysa, Üye, yeni üyeler kazandırması durumunda tazmin veya ek ücret almaz.
15.4. Üyeler tarafından sunulan veriler Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde işlenir ve depolanır. Bu konular hakkında Üye ek bildiri alabilir.
16. Muhtelif Unsurlar
16.1. PINS TY iyi niyetle hareket ederek bu Şartları, ürünleri / hizmetleri, ürünlerin / hizmetlerin hacmini, program dökümanlarında belirtilen PINS prosedürlerini gerek görüldüğünde değiştirme veya üzerine ekleme yapma hakkını elinde tutar. Üye programda yer almaya devam ettiği ve Koşulların yayınlanmasını müteakip bir ay içerisinde yazılı olarak itirazını belirtmediği takdirde bu tür değişiklikler ve eklemeler onaylanmış olarak kabul edilecektir. Eğer Üye Program’daki değişikleri kabul etmez ise, Koşullar’da yer alan Madde 10.1 ile uyumlu olacak şekilde üyeliğini iptal ettirebilir.
17. Uygulanabilir kanunlar ve yargı yetkisi
17.1. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.
17.2. Devam eden koşullardan herhangi birisinin tamamen veya kısmen yasal olarak geçerli olmaması diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.
17.3. Şartlar ve Koşulların diğer dillerdeki tercümelerinde farklı anlamlar çıkıyor ise, İngilizce versiyonu dikkate alınır.